ประเภทและการใช้งานของเลเซอร์ FiberLaser เลเซอร์ผ่านใยแก้นำแสง ไฟเบอร์เลเซอร์ CNC Robot

ประเภทและการใช้งานของเลเซอร์

Fiber Laser เลเซอร์ผ่านใยแก้วนำแสง

การพัฒนาเลซอร์ช่วงหลังมีบทบาทต่อกระบวนการ ผลิตโลหะ และขึ้นส่วนเป็นอันมาก ปัจจุบันมีเทคโนโลยี 4 ตัวที่มีบทบาทโดดเด่นอันแรกคือ HPDDL ,The Sealed Co2Laser  ,Fiber Laser ,Flowing Gas Co2

high power direct Diode Lasers (HPDDLS), Sealed Co2 Lasers, Fiber Lasers, Flowing Gas Co2 บทความนี้จะให้ทำให้ท่านทราบถึงลักษระทางแสงและการใช้งานในแต่ละแบบใน ประเภทและการใช้งานของเลเซอร์

1.HPDDL

สร้างจากเลเซอร์ไดโอดแบบแท่งให้ เอาท์พุงสูงถึง 100วัตต์ นำมาวางเรียงกันเป็นชั้น จะสั่งกำลังได้หลายกิโลวัตต์ ส่งผ่านสายไฟเบอร์ ขอ้ดีคือต้นทุนค่าไฟต่ำขนาด กะทัดรัด ราคาประหยัด กว่าทุกประเภท

2.The Sealed Co2

เป็นแหล่งกำเนิดเลเซรอ์ที่บรรจุก๊าซ Co2 (คาร์บอนไดออกไซด์) ไม่ต้องเติมก๊าซเวลาใช้งาน การคายพลังงานในresonator แต่ละครั้งทำให้สั่งพลังงานสูงถึง 1000วัตต์ ขนาดที่เล็กทำให้นำไปต่อพ่วงกับแขนกลคุณภาพเลเซอร์ที่ดี ขนาด spot size เล็ก ทำให้ใช้งานตัดที่แม่นยำ Precisionสูง มี Heat affected Zone ต่ำใช้งานทั้งโลหะไม้ผ้า

3.Fiber Laser

ไฟเบอร์เลเซอร์ ใช้ Semi-Conductor diodes  จำพวก Yag ปั๊มเลเซอร์ผ่านใยแก้นำแสงที่ผ่านการ doped ต่างแยกเป็น single mode และ Multi mode ให้กำลังถึง 1000วัตต์ ++ คุณภาพแสงดีมีค่า beam quality (<1.2)ใช้ประยุกต์งานเชื่อม , ตัดเลเซอร์ ยึดกับ CNC Robot

4.Flowing Gas Co2

ใช้ กันมาก ใน อุตสาหกรรม ให้กำลังสูงสุดถึง 10,000วัตต์ ข้อเสียคือ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าน้อย (กินค่าไฟเยอะ) ขนาดใหญ่และต้องป้อนก๊าซ และระบบ หล่อเย็น

การประยุตก์ใช้งาน

Laser welding (การเชื่อมเลเซอร์)

Laser  Cladding (เลเซอร์พ่นผง)

Laser Cutting (การตัดเลเซอร์)

Laser Spare Part อะไหล่เลเซอร์

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.