ตารางเทียบเกรดเหล็ก

add friendGET QUOTE

Laser Welding Wire /ลวดเชื่อมเลเซอร์

ตารางเทียบเกรดเหล็ก

Grade

DIN

JIS

AISI

UNI

ASSAB

BOHLER

BUDERUS

Daido

Hitachi

Koshuha

S&C

Sarrstahl

Thyssen

EIT

EIT

S45C

104S

760

 

S45C

S45C

S45C

Fe11

SCM41S

4115

E220

SCM415

SCM415

5CM21H

Fe11

Ms

SS41

MS

SS41

SS41

SS41

S50C

C45W

S50C

1050

760

CM50

1/30

S500

S500

W345

1730

Fe11

Fe20/
1.1193,
1.1191

1545

C105W1

SK5

W1

K100

1545

YK3

YC3

K3

RBH10

1545

2083

X40Cr13

SUS420J2

420J2

STAVAX

M310

2083

ELMAX

KTSM60

RH

RNOH

2083

Fe-11

Fe20
(ชุบแข็ง)

2311

40CrMn-Mo17

P20

P20

618

M200

2311

PX4

HPM2

P20

WAGT

MOUREX

2311

Fe-10

2316

X36Cr-Mo17

NAK80

431

RAMAX S

M300

2316

KDA1

R17

2316

Fe11

Fe20

2344

X40Cr-MoV5.1

SKD61

H13

W302

2344

DHA1/GHA

DAC

DCV

RDC2V

2344

Fe13

Fe11/
Fe20

2367

X38Cr-MoV5.3

SKD62

H10

W303

2367

DHA21

KD11

WM30

2367

Fe11

Fe20/
Fe13

2379

X155Cr-
VMo12;1

SKD11

D2

XW42

K110

2379

DC11

SLD

ZESEK

RCC SUPRA

2379

Fe30

2436

X210Cr-w12

SKD1

D6

XW5

K105

2436

DC1

CRD

KS3

476M

RCCEXTRA

2436

Fe30

2510

100Mncr-W4

SKS93

01/O2

DF3

K460

2510

GOA

SGT

477M

RUS3

2510

Fe30

2379MOD

DC53

KTV

2379MOD

Fe30

2714

56NiCr-MoV7

SKT4

L6

SOMDIE

W500

2714

GFA

DM

Q20

2714

Fe13

Fe20

2738

40CrMn-
NiMo8.6.4

P20+Ni

P20+Ni

718

2738

KSTM6UL

H9

WAGTN

2738

Fe10

Fe10cr

3343

S-6-5-2

SKH9

M2

HSP41

S600

3343

MH51

YXM1

M05

GIANTM5

3343

5919

15Nicr6

SNC455

3115

5919

SNCM420

5919

5920

18Nicr8

SNCM420

7210

5920

SNCM420

SNCM440

5920

5920

Fe11

6582

35Nicr-
Mo6

SNCM430

4340

705

V155

6582

SNCM440

SCM420

6582

MONIC15

6582

Fe11

7131

16CrMo4

SCM420

7131

SCM420

SCM440

7131

EC80

7131

Fe11

7225

40CrMo4

SCM440

4140

700

V320

7225

SCM440

7225

MO40

7225

Fe11

8550

35Nicr-MoAI6

SACM

8550

-8519

8550

REX M4

S 6-5-4

SKH53

M4

ASP23

HAP10

REX 76

S 10-5-3-9

M42

ASP60

HAP40

CPM3V

S 8-3-2

Chipper

CPM10V

S 10-5-2

A11Mod

Vanadis10

2083 ESR

X40CR14

SUS 402J2

420J2

x40Cr14

STAVAX

M310

2083

HPM38

P-20

Fe11

2311

40CrMn
MoS86

SS41

P20

35CrMo-8Ku

618

M202

2311

HPM22

Fe10

2312

40CrMn
MoS86

SS41

P20+S

HOLDAX

M200

PX4

F10Cr

2316

X38Cr-Mo16

SS41

420 Mod

x38CrMo-
161KU

RAMAX S

M300

2316

Fe35,
Fe20

2738

40CrMn-NiMo864

SS41

P20+Ni

718

M238

Fe10
NiMo

ASSAB

SS41

P20

SCM415

SS41

Fe11

Fe20/
fe10

SS41

Ni26

Fe65

Joint-Butt

SS41

Ni26

Fe65

Inconel718

SS41

 

Coper Electrode

SS41

Ni26

CAST IRON

SS41

 

Cu80/
Ni41

เหล็กลูกปื่น

SS41

52100

100Cr6

Fe30

Ni41

เหล็กกลึงง่าย

SS41

12L14

Fe30

เหล็กSpring

SUP10

SS41

6150

แข็ง50-60HRC

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.