ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์

ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์ เลเซอร์เทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุด และกลับมา ได้รับความนิยมอย่างมากอีกครั้ง คือ

Solid State Laser (อย่าสับสนกับ Semiconductor Laser ) จะประกอบด้วย ผลึกคล้ายแก้วที่ถูกเจือ ด้วยอิออนอะตอม เช่น

ทฤษฎีที่มาอธิบายการเกิดเลเซอร์

ทฤษฎีที่มาอธิบายการเกิดเลเซอร์ เป็นไปตาม Quantum Energy ของ Maxplank เมื่ออะตอมได้รับการกระตุ้นโดย Krypton Lamp (มองแสงเป็นอนุภาค) เมื่อชนกับ อะตอมของ นีโอไดเมียม(Nd) ก็จะเกิดการเปลี่ยนชั้นของวงโคจร ไปในวงที่มีพลังงานสูงกว่า (Exited State) ซึ่งศัพท์เทคนิค เรียกว่า การเกิด Population Inversion จากนั้น

การจัดเรียงให้เกิดการกำทอน (Resonance) โดยเทคนิคทางระบบ Optic กระจกและเลนส์เพื่อขยายพลังงาน และผสมความถี่ให้ได้ช่วงความถี่ที่ต้องการ เช่น 1064 nm หรือ 532 nm

เทคนิคที่จะทำให้เลเซอร์ออกมาคุณภาพดีและสม่ำเสมอ คือ ชุดวงจรขับ Krypton Lamp ที่ใช้

อิเลคทรอนิคส์กำลัง IGBT ผสมกับ CAPACIOR BANK ในการคายประจุพลังงานให้ได้ความต่างศักย์สูง และกระแสตามที่ต้องการ (*เลเซอร์ชั้นนำของโลก จะมีวงจร Power Feedback คอยตรวจสอบ) นอกนั้นคือ เทคนิคการระบายความร้อน จาก

OPTACAL CAVITY เพราะความร้อนจากหลอด Krypton Lamp สูงมาก ปัจจุบันจึงพัฒนาเป็น DPSSL (Diode Pump Solid State Laser) และ Fiber Laser เพื่อลดความสูญเสียตรงนี้

การประยุกต์ใช้งาน

Nd : YAG นำไปใช้งานมากมาย ทางอุตสาหกรรม เช่น เชื่อม ตัด มาร์ค

ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์

ครื่องเชื่อมเลเซอร์ Pusle Nd :Yag

• เติมเนื้อ Mould & Tool ที่สึก ขนาดผิด
แตกบิ่น
• เชื่อมโลหะทุกชนิด ไททาเนียม นิกเกิล สเตนเลส
ทองแดง เบอรัลเลียม เหล็กท่อ เหล็กเหนียว
• ชิ้นส่วนเครื่องจักร และงาน Fabrication
Assembly

GET QUOTE

สอบถามเพิ่มเติม

[contact-form-7 id=”6657″ title=”Contact form 14.9.2021″]

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.