ระบบเลเซอร์ในกระบวนการผลิต เครื่องเชื่อมเลเซอร์ เลเซอร์กำลังสูง

Development, Manufacturing and Sales of Industrial Laser Plasma Robotics and Automation Technology

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ เชือมเลเซอร์ ระบบเลเซอร์ในกระบวนการผลิต หุ่นยนต์เชื่อมเลเซอร์ in automotive industry Laser Cladding laser Power CNC Laser welding Machine
Laser Automation

เชือมเลเซอร์

Laser Welding เชื่อมเลเซอร์

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ เชื่อมเลเซอร์ EIT Lasertechnik มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เครื่อง เชื่อมเลเซอร์
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างชิ้นงาน หรือการซ่อมแซม ก็ทําได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน
เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานอีกด้วย online 

Laser Cladding

Laser Cladding เลเซอร์พอกผิว เคลือบผิว เลเซอร์กำลังสูง

Laser Cladding Also known as laser surfacing, the use of high-energy laser as a heat source, metal alloy powder as a welding material, through the laser and alloy powder on the metal surface of the rapid fusion to form a dense, uniform and the thickness of the metallurgical combination of alloy layer. The material and hardness of the laser cladding layer can be flexibly adjusted as needed. The cladding material: iron, nickel and cobalt.

Laser welding and Cutting

Smart Manipulator Laser Welding & Cutting

make it easy laser welding & cutting 

with Working Station
– Laser Handheld
– Working Table
– Arm Manipulator

3D Laser Cutting

Laser Cutting

Advantages of 3D Robotic Laser Cutting Machine
for Metal with Fiber Laser Source

Industrial robotic arm will assist the 3D laser cutting machine
to make flexible 3D dynamic cutting of multi-dimensional and multi-angle
for metals with different thicknes.

Plasma Cleaning

Plasma Cleaning

Applications of low pressure plasma technology.

For certain applications, e.g. before sputter-etching, painting, gluing, printing, PVD and CVD coating, in special medical
applications, before bonding, before soldering PC boards, in switches etc. it can be necessary to achieve absolutely
clean and oxide-free surfaces.

Laser welding Machine in automotive industry

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ Laser Cladding Laser welding Machine in automotive industry EITLasertechnik Provide Laser welding Laser Cutting Laser Marking Machine Laser Automation

laser application